Nepali Bhajan 05:00 am - 06:00 am
Kayakairan 06:00 am - 06:30 am
Choice News 06:30 am - 07:00 am
Goodmorning Gorkha 07:00 am - 08:00 am
Together for Humanity (repeat) 08:00 am - 08:30 am
Swadesh Gan 08:35 am - 09:00 am
Nepal Khabar 09:00 am - 09:10 am
Lok Lahari 09:15 am - 10:00 am
Nepali filmy Songs 10:00 am - 11:00 am
Hindi Remix Songs 11:00 am - 11:55 am
Nepal Khabar 12:00 pm - 12:10 pm
Nepali Pop Songs 12:15 pm - 12:55 pm
Hamro Lok Bhaka 1:00 pm - 1:55 pm
Nepali Remix Songs 2:00 pm - 2:55 pm
Nepal Khabar 3:00 pm - 3:10 pm
Nepal Khabar 5:00 pm - 5:15 pm
Lok Sangeet 5:20 pm - 5:55 pm
Nepal Khabar 6:00 pm - 6:10 pm
Nepali Songs 6:15 pm - 6:25 pm
Choice News 6:30 pm - 7:00 pm
Nepali Sainik Gatibidhi 7:00 pm - 7:30 pm
Old Nepali Songs 7:35 pm - 8:00 pm
Nepal Darpan 8:00 pm - 8:30 pm
Advertisement 8:35 pm - 8:45 pm
Sajha Sawal 8:45 pm - 9:30 pm
Khulduli Dot Com 10:00 pm - 11:00 pm
Nepali Bhajan 05:00 am - 06:00 am
Kayakairan 06:00 am - 06:30 am
Choice News 06:30 am - 07:00 am
Goodmorning Gorkha 07:00 am - 08:00 am
Nepal Khabar 09:00 am - 09:10 am
Lok Lahari 09:15 am - 10:00 am
Nepali filmy Songs 10:00 am - 11:00 am
Hindi Remix Songs 11:00 am - 11:55 am
Nepal Khabar 12:00 pm - 12:10 pm
Nepali Pop Songs 12:15 pm - 12:55 pm
Hamro Lok Bhaka 1:00 pm - 1:55 pm
Nepali Remix Songs 2:00 pm - 2:55 pm
Nepal Khabar 3:00 pm - 3:10 pm
Nepali filmy Songs 3:15 pm - 3:55 pm
Nepali Sugam Sangeet 4:00 pm - 4:55 pm
Nepal Khabar 5:00 pm - 5:15 pm
Lok Sangeet 5:20 pm - 5:55 pm
Nepal Khabar 6:00 pm - 6:10 pm
Nepali Songs 6:15 pm - 6:25 pm
Choice News 6:30 pm - 7:00 pm
Rope Guna Fal (Drama) 7:15 pm - 7:30 pm
Old Nepali Songs 7:35 pm - 8:00 pm
Nepal Darpan 8:00 pm - 8:30 pm
Advertisement 8:35 pm - 8:45 pm
BBC Nepali Sewa 8:45 pm - 9:15 pm
Ajambaree Geet 9:15 pm - 10:00 pm
Khulduli Dot Com 10:00 pm - 11:00 pm
Nepali Bhajan 05:00 am - 06:00 am
Kayakairan 06:00 am - 06:30 am
Choice News 06:30 am - 07:00 am
Goodmorning Gorkha 07:00 am - 08:00 am
Nepal Khabar 09:00 am - 09:10 am
Lok Lahari 09:15 am - 10:00 am
Nepali filmy Songs 10:00 am - 11:00 am
Hindi Remix Songs 11:00 am - 11:55 am
Nepal Khabar 12:00 pm - 12:10 pm
Nepali Pop Songs 12:15 pm - 12:55 pm
Hamro Lok Bhaka 1:00 pm - 1:55 pm
Nepali Remix Songs 2:00 pm - 2:55 pm
Nepal Khabar 3:00 pm - 3:10 pm
Nepali filmy Songs 3:15 pm - 3:55 pm
Nepali Sugam Sangeet 4:00 pm - 4:55 pm
Nepal Khabar 5:00 pm - 5:15 pm
Lok Sangeet 5:20 pm - 5:55 pm
Nepal Khabar 6:00 pm - 6:10 pm
Nepali Songs 6:15 pm - 6:25 pm
Choice News 6:30 pm - 7:00 pm
Redcross 7:00 pm - 7:15 pm
Old Nepali Songs 7:35 pm - 8:00 pm
Nepal Darpan 8:00 pm - 8:30 pm
Advertisement 8:35 pm - 8:45 pm
BBC Nepali Sewa 8:45 pm - 9:15 pm
Ajambaree Geet 9:15 pm - 10:00 pm
Khulduli Dot Com 10:00 pm - 11:00 pm
Nepali Bhajan 05:00 am - 06:00 am
Kayakairan 06:00 am - 06:30 am
Choice News 06:30 am - 07:00 am
Goodmorning Gorkha 07:00 am - 08:00 am
Nepal Khabar 09:00 am - 09:10 am
Lok Lahari 09:15 am - 10:00 am
Nepali filmy Songs 10:00 am - 11:00 am
Hindi Remix Songs 11:00 am - 11:55 am
Nepal Khabar 12:00 pm - 12:10 pm
Nepali Pop Songs 12:15 pm - 12:55 pm
Hamro Lok Bhaka 1:00 pm - 1:55 pm
Nepali Remix Songs 2:00 pm - 2:55 pm
Nepal Khabar 3:00 pm - 3:10 pm
Nepali filmy Songs 3:15 pm - 3:55 pm
Nepali Sugam Sangeet 4:00 pm - 4:55 pm
Nepal Khabar 5:00 pm - 5:15 pm
Lok Sangeet 5:20 pm - 5:55 pm
Nepal Khabar 6:00 pm - 6:10 pm
Nepali Songs 6:15 pm - 6:25 pm
Choice News 6:30 pm - 7:00 pm
Old Nepali Songs 7:35 pm - 8:00 pm
Nepal Darpan 8:00 pm - 8:30 pm
Advertisement 8:35 pm - 8:45 pm
BBC Nepali Sewa 8:45 pm - 9:15 pm
Ajambaree Geet 9:15 pm - 10:00 pm
Khulduli Dot Com 10:00 pm - 11:00 pm
Nepali Bhajan 05:00 am - 06:00 am
Kayakairan 06:00 am - 06:30 am
Choice News 06:30 am - 07:00 am
Goodmorning Gorkha 07:00 am - 08:00 am
Nepal Khabar 09:00 am - 09:10 am
Lok Lahari 09:15 am - 10:00 am
Nepali filmy Songs 10:00 am - 11:00 am
Hindi Remix Songs 11:00 am - 11:55 am
Nepal Khabar 12:00 pm - 12:10 pm
Nepali Pop Songs 12:15 pm - 12:55 pm
Hamro Lok Bhaka 1:00 pm - 1:55 pm
Nepali Remix Songs 2:00 pm - 2:55 pm
Nepal Khabar 3:00 pm - 3:10 pm
Nepali filmy Songs 3:15 pm - 3:55 pm
Nepali Sugam Sangeet 4:00 pm - 4:55 pm
Nepal Khabar 5:00 pm - 5:15 pm
Lok Sangeet 5:20 pm - 5:55 pm
Nepal Khabar 6:00 pm - 6:10 pm
Nepali Songs 6:15 pm - 6:25 pm
Choice News 6:30 pm - 7:00 pm
Old Nepali Songs 7:35 pm - 8:00 pm
Nepal Darpan 8:00 pm - 8:30 pm
Advertisement 8:35 pm - 8:45 pm
BBC Nepali Sewa 8:45 pm - 9:15 pm
Ajambaree Geet 9:15 pm - 10:00 pm
Khulduli Dot Com 10:00 pm - 11:00 pm
Nepali Bhajan 05:00 am - 06:00 am
Kayakairan 06:00 am - 06:30 am
Choice News 06:30 am - 07:00 am
Goodmorning Gorkha 07:00 am - 08:00 am
Nepal Khabar 09:00 am - 09:10 am
Lok Lahari 09:15 am - 10:00 am
Nepali filmy Songs 10:00 am - 11:00 am
Hindi Remix Songs 11:00 am - 11:55 am
Nepal Khabar 12:00 pm - 12:10 pm
Nepali Pop Songs 12:15 pm - 12:55 pm
Hamro Lok Bhaka 1:00 pm - 1:55 pm
Nepali Remix Songs 2:00 pm - 2:55 pm
Nepal Khabar 3:00 pm - 3:10 pm
Nepali filmy Songs 3:15 pm - 3:55 pm
Nepali Sugam Sangeet 4:00 pm - 4:55 pm
Nepal Khabar 5:00 pm - 5:15 pm
Lok Sangeet 5:20 pm - 5:55 pm
Nepal Khabar 6:00 pm - 6:10 pm
Nepali Songs 6:15 pm - 6:25 pm
Choice News 6:30 pm - 7:00 pm
Old Nepali Songs 7:35 pm - 8:00 pm
Nepal Darpan 8:00 pm - 8:30 pm
Advertisement 8:35 pm - 8:45 pm
BBC Nepali Sewa 8:45 pm - 9:15 pm
Ajambaree Geet 9:15 pm - 10:00 pm
Khulduli Dot Com 10:00 pm - 11:00 pm
Nepali Bhajan 05:00 am - 06:00 am
Kayakairan 06:00 am - 06:30 am
Choice News 06:30 am - 07:00 am
Together For Humanity 08:00 am - 08:30 am
Nepal Khabar 09:00 am - 09:10 am
Lok Lahari 09:15 am - 10:00 am
Hindi Remix Songs 11:00 am - 11:55 am
Nepal Khabar 12:00 pm - 12:10 pm
Nepali Pop Songs 12:15 pm - 12:55 pm
Hamro Lok Bhaka 1:00 pm - 1:55 pm
Nepali Remix Songs 2:00 pm - 2:55 pm
Nepal Khabar 3:00 pm - 3:10 pm
Sathi Sangga Manka kura 3:15 pm - 3:55 pm
Nepali Sugam Sangeet 4:00 pm - 4:55 pm
Nepal Khabar 5:00 pm - 5:15 pm
Lok Sangeet 5:20 pm - 5:55 pm
Nepal Khabar 6:00 pm - 6:10 pm
Nepali Songs 6:15 pm - 6:25 pm
Choice News 6:30 pm - 7:00 pm
Old Nepali Songs 7:35 pm - 8:00 pm
Nepal Darpan 8:00 pm - 8:30 pm
Advertisement 8:35 pm - 8:45 pm
Ajambaree Geet 9:15 pm - 10:00 pm
Khulduli Dot Com 10:00 pm - 11:00 pm