Profile »
Management Profile

Aashish Khanal
President
Gorkha Municipality-3, Baraha Gorkha.

Nabaraj Pokhrel
Vice-President
Baguwa, Gorkha.

Ganesh Shrestha
Secretary
Gorkha Municipality-3, Haramtari Gorkha

Pradip Khanal
Treasurer
Tandrang, Gorkha.

Anupama Khanal
Member
Gorkha Municipality-6, Baraha Gorkha.

Narayan Babu Aryal
Member
Gorkha Municipality-3, Haramtari, Gorkha.
9856040999

Kiran Lohani
Station Manager
Madanpur-9, Nuwakot.

Punam Shrestha
Shareholder
Bungkot, Gorkha.

Dhanapati Shrestha
Shareholder
Gorkha Municipality-3, Patechaur, Gorkha.

Binaya Sharma
Shareholder
Gorkha Municipality-7, Katteldanda Gorkha.

Aashish Kattel
Shareholder
Gorkha Municipality-7, Katteldanda, Gorkha.

Avesh Thapa Magar
Shareholder
Gorkha Municipality-8, Laxmi Bajar, Gorkha.

Hari C Pokhrel
Shareholder
Permanent : Baguwa-6, Gorkha, Nepal. Now : UK
Program Schedule
 • filmy songs 00:15 - 16:00
 • Dharmik Songs 05:30 - 06:00
 • Kayakairan 06:00 - 06:30
 • Choice News 06:30 - 07:00
 • Goodmorning Gorkha 07:00 - 08:15
 • Songs 08:00 - 09:00
 • Khulla Munch 08:20 - 09:00
 • Nepal Khabar 09:00 - 09:15
 • Lok Songs 09:15 - 10:00
 • Dhaniyaki Duniya 10:00 - 11:00
 • Hindi Songs 11:00 - 12:00
 • Nepal Khabar 12:00 - 12:15
 • Nepali Pop Songs 12:15 - 01:00
 • Choice News 13:00 - 13:15
 • Pop Songs 14:00 - 15:00
 • Nepal Khabar 15:00 - 15:15
 • आधुनिक गीतहरु 16:00 - 17:00
 • Nepal Khabar 17:00 - 17:20
 • lok songs 17:20 - 18:00
 • Nepal Khabar 18:00 - 18:15
 • Songs 18:15 - 18:30
 • Choice News 18:30 - 19:00
 • RJ Khadka Ji Lai Prashna 19:00 - 19:45
 • Baible lai bolna deu 19:45 - 20:00
 • Nepal Darpan 20:00 - 20:30
 • BBC News 20:45 - 21:15
 • Old Hindi Songs 21:15 - 22:00
 • Khulduli.Com 22:00 - 23:00
Poll

Loading...